‘Non-Mizo traders forced to shut shop’

‘Non-Mizo traders forced to shut shop’